VERENIGINGSLESSEN

Michella is als instructrice verbonden aan rijvereniging Bergveen in Veenhuizen en aan rijvereniging De Marruters in Oostermeer.

 

De verenigingslessen van Bergveen zijn wekelijks op donderdagavond. De laatste donderdag van de maand zijn er springlessen van Alberdina Buiskool Leeuwma.

Tijdens het zomerseizoen wordt er buiten gelest in de rijbaan van Bergveen in Veenhuizen. In de wintermaanden wordt er binnen gelest in Manege Norg. Voor meer info: www.bergveen.nl

 

De verenigingslessen van De Marruters zijn wekelijks op maandagavond. De eerste maandag van de maand zijn er springlessen. 

In het zomerseizoen wordt er buiten gelest in de ruime rijbaan van de Marruters. In de wintermaanden wordt er binnen gelest in Oostermeer. Voor meer info: Yfke Kooi 0511-431392